BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET FPT NHỮNG NGÀY THÁNG 3

GIGA

6.000đ VNĐ/ngày

SKY

8.000đ VNĐ/ngày

META

12.000đ VNĐ/ngày