bannerfpt_dich_vu_bao_mat_fpt

Dịch Vụ Phòng Chống Tấn Công DDOS

Hệ thống phòng chống tấn công DDOS của FPT sẽ thực hiện Giám sát, cảnh báo và bảo vệ hệ thống của Khách hàng trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ – DDOS.

Hệ thống Anti DDOS của FPT Telecom bảo vệ hệ thống nội bộ, hệ thống khách hàng đặt tại FPT Telecom và cung cấp dịch vụ chống DDOS cho các khách hàng bên ngoài, đặc biệt đối với các khách hàng sử dụng kênh truyền dữ liệu của FPT Telecom.

Hệ thống DDOS của FPT Telecom có thể nhận dạng các kết nối của hệ thống botnet, ngăn chặn các kết nối này, đồng thời, hệ thống mạng của FPT Telecom có thể thực hiện phân luồng dữ liệu để giảm tải cho các hệ thống khi số lượng truy cập vượt quá khả năng đáp ứng. Với mạng lưới kênh truyền rộng khắp với băng thông lớn và giải pháp phòng chống DDOS tiên tiến, hiệu quả, FPT Telecom tự tin cung cấp dịch vụ phòng chống DDOS tối ưu nhất cho tất cả khách hàng.

Dịch Vụ Kiểm Tra An Toàn Thông Tin - Pentest/Audit

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin là dịch vụ rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của hệ thống thông tin; phát hiện lỗ hổng, điểm yếu; đưa ra đánh giá rủi ro mất an toàn thông tin.

Đây là dịch vụ thiết yếu với tất cả hệ thống công nghệ thông tin, giúp phát hiện và ngăn chặn sớm các mối nguy hại, tăng cường tính tuân thủ các chính sách an toàn thông tin, đảm bảo tính an ninh, bảo mật cho các thông tin quan trọng, nhạy cảm của hệ thống

Trung Tâm Điều Hành An Ninh - SOC

Trung Tâm Điều Hành An Ninh – SOC là đơn vị xử lý các vấn đề an ninh tập trung. Trung tâm gồm các chuyên gia phân tích an ninh để phát hiện, phân tích, phản ứng, báo cáo, và ngăn chặn các sự cố an ninh mạng.

Trung Tâm Điều Hành An Ninh giải quyết những thiếu sót còn lại của các thiết bị an ninh mạng khi kết hợp giữa Con người, Công nghệ, và Quy trình.

Công nghệ: Cung cấp các giải pháp giám sát, phân tích, phát hiện sự cố, điều tra truy vết sự cố.

Con người: Là những chuyên gia trong Trung tâm điều hành an ninh, được phân công nhiệm vụ rõ ràng để phối hợp vận hành hệ thống.

Quy trình: Là các quy định, quy trình, chính sách an ninh thông tin được triển khai trên hệ thống.

Dịch Vụ Ứng Cứu Số - Incident Respond

Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là dịch vụ xử lý, khắc phục kịp thời sự cố gây mất an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin.

FPT Telecom cung cấp các chuyên gia cao cấp cùng các công cụ hỗ trợ về an toàn bảo mật để phối hợp với khách hàng khi có các yêu cầu xử lý sự cố an toàn thông tin. Các chuyên gia của FPT Telecom sẽ thực hiện cô lập sự cố, hạn chế sự ảnh hưởng của sự cố tới hệ thống, điều tra, tìm nguyên nhân gây ra sự cố, sau đó tiến hành khắc phục và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, giúp hệ thống tránh được các sự cố tương tự.